Fiat X1/9 Club Nederland

De Club


De Fiat-Bertone X1/9 Club is statutair opgericht op 5 april 1986.
Het is een typegebonden vereniging van liefhebbers en bewonderaars van de Fiat en Bertone X1/9 die zich onder andere ten doel stelt X1/9 rijders, liefhebbers, idealisten en/of geïnteresseerden in deze auto met elkaar in contact te brengen en op die manier belangrijke en interessante ervaringen, wetenswaardigheden en informatie uit te wisselen.

In de statuten staat onder andere vermeldt:

De vereniging stelt zich ten doel:
A. Het meewerken aan en stimuleren/bevorderen van de interesse/hobby van de leden zijnde het rijden in, het doen in stand houden en in originele staat brengen van automobielen van het merk Fiat en Bertone en wel met de type-aanduiding X1/9. 
B. De leden van de vereniging bij de activiteiten, samenhangend met de doelstelling, zoveel mogelijk steun te verlenen.
C. Het bijeenbrengen van de eigenaren van de Fiats en Bertones, zoals in a. bedoeld.

Immers, overal daar waar mensen met dezelfde hobby, interesse en/of problemen elkaar ontmoeten is er veel te zien en te bespreken.
Onze vereniging wil dit realiseren door het organiseren van bijeenkomsten, clubdagen, activiteiten en evenementen zowel nationaal als internationaal.
Er bestaan goede contacten met de X1/9 Club Deutschland, X1/9 Owners Club (GB), de X1/9 Club of Denmark en de X1/9 Club Schweiz.
Het resultaat van deze samenwerking is de jaarlijkse "European X1/9 Meeting" nabij de Nürburgring in Duitsland.
 Centraal bij alle clubdagen, bijeenkomsten en evenementen staat het gezellige samenzijn, plezier en uitwisselen van ervaringen en informatie.

Wat wil de Fiat-Bertone X1/9 Club voor zijn leden betekenen en hoe trachten wij een en ander te realiseren?

  • De uitgave van het clubblad 'Uno Barra Nove' (4x per jaar) met daarin alle mogelijke informatie voor de X1/9 liefhebber zoals technische en andere tips. Zoals: onderhoud en reparaties, restauraties en renovaties, testverslagen, historische en actuele artikelen, rubrieken, ingezonden brieven, advertenties, etc.
  • Het organiseren van en meewerken/deelnemen aan bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, (zoals clubdagen, ledenvergaderingen, instructiebijeenkomsten, toer- en puzzeltochten)
  • Het onderhouden van contacten, samenwerking en uitwisselen van ervaringen met X1/9 clubs in Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken en Zwitserland. 
  • Het opsporen en beschikbaar stellen van geschikte adressen en mogelijkheden voor geregelde onderdelenvoorziening, accessoires, literatuur, etc.
  • Het beschikbaar stellen van een clubsticker en een clubpas aan ingeschreven leden.
  • Het verstrekken van technische informatie, gegevens en adviezen door de leden van de Technische Commissie.
  • Het onderhouden van de 'Clubshop' en verkoop van onderhoudsboekjes/handleidingen, carrosserie- en werkplaatsboeken en andere interessante X1/9 artikelen.
  • Het onderhouden van de website.
  • Het beschikbaar stellen van gratis advertentieruimte voor clubleden in het clubblad en op de site.
  • Het zoveel mogelijk registreren en in kaart brengen van alle nog in Nederland aanwezige en rijdende X1/9's.
Is uw interesse gewekt?
Wordt ook lid!