Het ontstaan Het idee De Fiat Bertone X1/9 Club Nederland vindt zijn oorsprong in 1986. De X1/9 was nog gewoon als Bertone uitvoering nieuw te koop en het wigvormige design had destijds al de harten gestolen van menig autoliefhebber. Zo ook die van Henk Martens, gepassioneerd van het Italiaanse leven en de cultuur die erbij hoort. Henk wilde zijn passie graag delen, en daarom lid worden van een Fiat X1/9 Club. Er was destijds wel een Federatie van Nederlandse Fiat clubs van onder andere de Fiat 500, 600, 850, 850 Spider, Fiat 124 en Topolino, maar de X1/9 club bestond in Nederland nog niet. Spoedig groeide het idee om eens te inventariseren of er in Nederland meer X1/9 eigenaren te vinden waren die misschien ook lid wilden worden van een X1/9 club. Dus plaatste Henk een advertentie in De Telegraaf, natuurlijk de dikke zaterdag editie. Tot overmaat van ramp ging het niet helemaal goed, want De Telegraaf spelde X1/G club in plaats van X1/9 Club. Maar dat mocht de pret niet drukken. Op de advertentie reageerden binnen enkele weken zo’n 70 X1/9 eigenaars en toen groeide het idee om zelf een club in Nederland op te richten. Bij deze eerste brieven (alles ging met de post) waren ook reacties van o.a. Olaf Muller en Derek Jannink. Samen met Olaf en Derek organiseerde Henk de oprichtingsvergadering in restaurant ’Rust een Weinig’ te Hoenderloo. De drie formeer-den een bestuur, lieten statuten registreren via de notaris en stelden een huishoudelijk reglement samen. Oprichtingsbijeenkomst te Hoenderloo Na maandenlange voorbereidingen, veel briefwisselingen en soms lange telefoongesprekken, vond op 5 april 1986 de officiële oprichtingsvergadering plaats. Een mooie zonnige middag. De eigenaar van het restaurant had een gedeelte van zijn etablissement welwillend aan de X1/9 club in oprichting afgestaan. Henk: “Ik herinner me nog als de dag van gisteren onze oprichtingsvergadering in restaurant ’Rust een Weinig’ te Hoenderloo, Ina en ik samen aan een tafeltje bij het raam met uitzicht op de parkeerplaats. We waren veel te vroeg, hadden alles tot in de puntjes voorbereid samen met Olaf Muller en Derek Jannink, bestuursleden van het eerste uur. En toen vervolgens de eerste X1/9’s er aan kwamen voelde dat hartverwarmend… uiteindelijk waren het er ongeveer 30 uit alle windstreken van het land. Ik herinner me elke minuut, niet alleen van deze bijzondere dag maar ook van de vele honderden, duizenden ervaringen en reizen die hierop mochten volgen”. Het begin Na deze eerste bijeenkomst met vergadering, volgden talloze positieve reacties van mensen die het initiatief een warm hart toedroegen. Gestimuleerd door de wetenschap dat er voldoende interesse bestond in een vereniging voor X1/9 liefhebbers, ontstond ook dié energie die nodig is om allerlei activiteiten en initiatieven in deze richting te ontwikkelen. Al snel kwam er een heus clubblad, genaamd Uno Barra Nove, Italiaans voor 1 streep 9. Door de jaren heen is dit blad van een A5 zwart wit getypt exemplaar, uitgegroeid tot een volwaardig A4 kleuren blad met vele verhalen, informatie en clubdag verslagen. Ook volgden er vele mooie clubdagen, zowel in Nederland als in het buitenland (o.a. Zweden, Italië, Frankrijk, Tsjechië) en de inmiddels al vele lustrum vieringen.
Italiaans erfgoed • Passie • Cultuur • Lifestyle
Het idee De Fiat Bertone X1/9 Club Nederland vindt zijn oorsprong in 1986. De X1/9 was nog gewoon als Bertone uitvoering nieuw te koop en het wigvormige design had destijds al de harten gestolen van menig auto- liefhebber. Zo ook die van Henk Martens, gepas- sioneerd van het Italiaanse leven en de cultuur die erbij hoort. Henk wilde zijn passie graag delen, en daarom lid worden van een Fiat X1/9 Club. Er was destijds wel een Federatie van Nederlandse Fiat clubs van onder andere de Fiat 500, 600, 850, 850 Spider, Fiat 124 en Topolino, maar de X1/9 club bestond in Nederland nog niet. Spoedig groeide het idee om eens te inventari- seren of er in Nederland meer X1/9 eigenaren te vinden waren die misschien ook lid wilden worden van een X1/9 club. Dus plaatste Henk een adver-tentie in De Telegraaf, natuurlijk de dikke zaterdag editie. Tot overmaat van ramp ging het niet helemaal goed, want De Telegraaf spelde X1/G club in plaats van X1/9 Club. Maar dat mocht de pret niet drukken. Op de advertentie reageerden binnen enkele weken zo’n 70 X1/9 eigenaars en toen groeide het idee om zelf een club in Nederland op te richten. Bij deze eerste brieven (alles ging met de post) waren ook reacties van o.a. Olaf Muller en Derek Jannink. Samen met Olaf en Derek organiseerde Henk de oprichtingsvergadering in restaurant ’Rust een Weinig’ te Hoenderloo. De drie for- meerden een bestuur, lieten statuten registreren via de notaris en stelden een huishoudelijk reglement samen. Oprichtingsbijeenkomst te Hoenderloo Na maandenlange voorbereidingen, veel brief- wisselingen en soms lange telefoongesprekken, vond op 5 april 1986 de officiële oprichtings- vergadering plaats. Een mooie zonnige middag. De eigenaar van het restaurant had een gedeelte van zijn etablissement welwillend aan de X1/9 club in oprichting afgestaan. Henk: “Ik herinner me nog als de dag van gisteren onze oprichtingsvergadering in restau- rant ’Rust een Weinig’ te Hoenderloo, Ina en ik samen aan een tafeltje bij het raam met uitzicht op de parkeerplaats. We waren veel te vroeg, hadden alles tot in de puntjes voorbereid samen met Olaf Muller en Derek Jannink, bestuursleden van het eerste uur. En toen vervolgens de eerste X1/9’s er aan kwamen voelde dat hartverwar- mend… uiteindelijk waren het er ongeveer 30 uit alle windstreken van het land. Ik herinner me elke minuut, niet alleen van deze bijzondere dag maar ook van de vele honderden, duizenden ervaringen en reizen die hierop mochten volgen.” Het begin Na deze eerste bijeenkomst met vergadering, volgden talloze positieve reacties van mensen die het initiatief een warm hart toedroegen. Gestimuleerd door de wetenschap dat er voldoende interesse bestond in een vereniging voor X1/9 liefhebbers, ontstond ook dié energie die nodig is om allerlei activiteiten en initiatieven in deze richting te ontwikkelen. Al snel kwam er een heus clubblad, genaamd Uno Barra Nove, Italiaans voor 1 streep 9. Door de jaren heen is dit blad van een A5 zwart- wit getypt exemplaar, uitgegroeid tot een vol- waardig A4 kleuren blad met vele verhalen, informatie en clubdag verslagen. Ook volgden er vele mooie clubdagen, zowel in Nederland als in het buitenland (o.a. Zweden, Italië, Frankrijk, Tsjechië) en de inmiddels al vele lustrum vieringen.
Italiaans erfgoed • Passie • Cultuur • Lifestyle