Italiaans erfgoed • Passie • Cultuur • Lifestyle
Sinds 1991 houdt onze club een register bij van alle in Nederland gekentekende X1/9s. Dit zijn zowel de origineel in Nederland geleverde auto's als ook de later geimporteerde X1/9s. Inmiddels is dit een zeer compleet geheel waardoor het ook mogelijk is om data te filteren en mooie statistieken te laten zien. Hieronder vind je de meest recente statistieken van het Nederlandse wagenpark. De data wordt periodiek geactualiseerd en zal gaandeweg worden uitgebreid met nieuwe interessante feiten. Naast het register bezit onze club ook een aanzienlijk archief met talloze foto's van en informatie over de Nederlandse X1/9’s. Aangevuld met historische informatie over de ontwikkeling van de X1/9 in het algemeen, alle clubbladen sinds 1986, brochures, persfoto's en naslagwerken mag wel worden gesteld dat onze club een prachtig stuk mobiel en cultureel erfgoed beheert en koestert. Zowel het register als het archief breidt zich nog wekelijks uit en de Erfgoed commissie zet zich continu in om correcte informatie te verkrijgen en beschikbaar te stellen aan onze leden via het clubblad en onze website.
Italiaans erfgoed • Passie • Cultuur • Lifestyle
Sinds 1991 houdt onze club een register bij van alle in Nederland gekentekende X1/9s. Dit zijn zowel de origineel in Nederland geleverde auto's als ook de later geïmporteerde X1/9s. Inmiddels is dit een zeer compleet geheel waardoor het ook mogelijk is om data te filteren en mooie statistieken te laten zien. Hieronder vind je de meest recente statistieken van het Nederlandse wagenpark. De data wordt periodiek geactualiseerd en zal gaandeweg worden uitgebreid met nieuwe interessante feiten. Naast het register bezit onze club ook een aanzienlijk archief met talloze foto's van en informatie over de Nederlandse X1/9’s. Aangevuld met historische informatie over de ontwikkeling van de X1/9 in het algemeen, alle clubbladen sinds 1986, brochures, persfoto's en naslagwerken mag wel worden gesteld dat onze club een prachtig stuk mobiel en cultureel erfgoed beheert en koestert. Zowel het register als het archief breidt zich nog wekelijks uit en de Erfgoed commissie zet zich continu in om correcte informatie te verkrijgen en beschikbaar te stellen aan onze leden via het clubblad en onze website.
Heb je vragen of opmerkingen? Je kunt onze commissie bereiken op: erfgoed@fiatx19club.nl