Fiat X1/9 Club Nederland
15 juni 2012

Vacature bestuur


Onze secretaris en penningmeester Piet Pool heeft aangekondigd zijn taken binnenkort te willen beëindigen.

Categorie: Nieuws
Ingezonden door: Nicolette

Na 26 jaar vindt hij het tijd zijn funktie over te dragen aan een “jonger” clublid die bereid is met enthousiasme, engagement en energie zijn werkzaamheden te continueren. Wij betreuren dit ten zeerste en vinden het natuurlijk ontzettend jammer. Piets kwaliteiten als zorgvuldig penningmeester, bekwaam en toegewijd zijn alom bekend. Dit betekent niet dat Piet zijn X 1/9 vaarwel zal zeggen maar hij wil graag een stapje terug doen. We moeten ons natuurlijk realiseren dat dit huidige bestuur “op leeftijd” begint te raken en er  t.z.t. nieuwe bestuursleden nodig zijn om deze club te kunnen blijven vertegenwoordigen. Daarom zoeken wij een nieuwe secretaris/penningmeester voor onze Fiat-Bertone X 1/9 Club.

Als je een dergelijke taak en funktie ambieert kun je graag contact opnemen met een van de bestuursleden. Wij zijn graag bereid middels een persoonlijk gesprek e.e.a. toe te lichten en motiveren. Piet heeft aangegeven zijn “opvolger” zorgvuldig in te werken dus je wordt niet in “het diepe gegooid”. De komende bestuursverkiezingen zijn pas in april 2013…..